the spirit of

the spirit of ...
training - coaching - consultancy
Ga naar de inhoud

the spirit of ... helpt mensen om hun werk zinvoller, effectiever, efficiënter en prettiger te maken.

Bewust omgaan met denkfouten
Mensen zijn niet zo rationeel als ze denken. Onderzoek heeft aangetoond dat we vaak op een systematische en voorspelbare wijze denkfouten maken. Onze redeneringen steunen niet zozeer op de regels van de logica, als wel op simpele denkstrategieën die leiden tot vooroordelen en illusies. Denkfouten brengen ons onbewust op een dwaalspoor. Soms hebben denkfouten een gering effect op ons werk, maar soms hebben ze een grote impact.

Dit traject bestaat uit 4 onderdelen:
Introductie: De deelnemers krijgen een presentatie over de laatste inzichten over hoe het brein werkt.  De presentatie is een mix van theorie, voorbeelden, anekdotes en kleine tests.
Keuze van thema's: Afhankelijk van de doelgroep en het vraagstuk van een groep, team of organisatie kunnen één of meerdere thema's aan bod komen.
Workshop: Tijdens de workshop gaan de deelnemers aan de slag met 20 denkfouten, die relevant zijn voor het thema of de thema's.
Implementatie: De uitkomsten van de workshop vinden hun weg in de processen, werkwijzen en denkwijzen van de betrokkenen.
 
inloggen cursisten
APK trainingen
APK-trainingen zijn erop gericht u binnen een korte tijd op een effectieve, indringende en leuke manier verschillende vaardigheden 'op te laten poetsen'.
Klik hier voor meer informatie.
persoonlijke coaching
Het doel van persoonlijke coaching is u door middel van diverse leeractiviteiten in staat te stellen u op een planmatig en progressieve manier te ontwikkelen. De persoonlijke coaching maakt het mogelijk op (ontwikkelings)vragen of problemen in te gaan, die minder geschikt of te bedreigend zijn in een groepsgewijze training of waarbij een één op één begeleiding efficiënter is. De gesprekken tussen u en de coach zijn vertrouwelijk. De persoonlijke coaching is gericht op de ontwikkeling van uw competenties en is praktijk- en resultaatgericht. U bent verantwoordelijkheid voor uwof eigen ontwikkeling: u geeft onderwerpen en doelen aan en bepaalt het tempo. Klik hier voor meer informatie.
conflicthantering voor professionals
uitgelicht
Conflicten zijn normaal en verhogen de dynamiek binnen een organisatie en verhelderen de relaties tussen mensen. Ze brengen gesprekken tussen mensen op gang en ze geven u bijvoorbeeld de gelegenheid om kennis te nemen van andere gezichtspunten. Achteraf blijken die vaak een aanvulling te zijn op uw eigen gezichtspunten. Maar onopgeloste sluimerende conflicten hebben ook een negatieve invloed: Mensen voelen zich beledigd, de communicatie wordt zeer formeel en ineffectief, mensen trekken hun conclusies en nemen (geestelijk) ontslag.

Deze training conflicthantering voor professionals kent een aantal onderdelen;
  • het voortraject,
  • twee bijeenkomsten van één hele dag
  • en een natraject.
De doorlooptijd van de training is ongeveer 8 weken. Om u zoveel mogelijk te laten oefenen en de veiligheid zo optimaal te houden werken we met kleine groepen van ongeveer 8-10 personen.
Terug naar de inhoud