conflicthantering voor professionals - the spirit of

the spirit of ...
training - coaching - consultancy
Ga naar de inhoud

conflicthantering voor professionals

training > persoonlijke effectiviteit
Conflicten: twee kanten
Conflicten zijn normaal en verhogen de dynamiek binnen een organisatie en verhelderen de relaties tussen mensen. Ze brengen gesprekken tussen mensen op gang en ze geven je bijvoorbeeld de gelegenheid om kennis te nemen van andere gezichtspunten. Achteraf blijken die vaak een aanvulling te zijn op je eigen gezichtspunten. Maar onopgeloste sluimerende conflicten hebben ook een negatieve invloed: Mensen voelen zich beledigd, de communicatie wordt zeer formeel en ineffectief en mensen trekken hun conclusies en nemen (geestelijk) ontslag.
Competenties
U versterkt uw competentie in:
  • Mondelinge communicatie
  • Resultaatgerichtheid
  • Interpersoonlijke sensitiviteit
  • Vertrouwen opbouwen
  • Luisteren

      Doelgroep
      Deze training is geschikt voor iedereen die in zijn werk met conflicten, tegenstellingen, meningsverschillen te maken heeft en het eigen inzicht en de eigen vaardigheden op dit gebied wil verbeteren

      Opzet van de training
      Het voortraject bestaat o.a. uit het bestuderen van de e-learningmodule, het voeren van een doelstellend gesprek met uw eigen leidinggevend en het uitzetten en verwerken van de e-test.
      Tijdens de training is de trainer online beschikbaar voor de cursisten. De twee bijeenkomsten staan in het teken van oefenen van liefst uw eigen casuïstiek. In de middag van de eerste bijeenkomst en de ochtend van de tweede bijeenkomst sluit een trainingsacteur aan. Tussen de bijeenkomsten krijgt u praktijkopdrachten. Deze praktijkopdrachten zijn deels op de werkplek en deels in samenwerking met één of meerdere mede-cursisten aan deze training. Aanvullend leermateriaal is via het online leerplatform te verkrijgen.

      Klik hier voor een schematisch overzicht.
      Klik hier voor de brochure.

      Locatie en data voor de eerstvolgende training:
      • 1 & 22 november te Utrecht

      Klik hier voor het inschrijfformulier.
      Te bereiken resultaten
      Aan het einde van deze training heeft u uw conflictvaardigheid vergroot.
      Dat houdt in:
      • U bent in staat een conflict zo snel mogelijk te herkennen;
      • U begrijpt welke mechanismen in werking treden bij het oplopen van een conflict;
      • U kunt de verschillende methoden en technieken gebruiken om over te brengen wat u wilt, zonder dat de situatie verslechtert;
      • U beheerst technieken die bijdragen tot de verduidelijking van bepaalde situaties en standpunten;
      • U weet waar uw grenzen liggen bij het oplossen van conflicten en wanneer u de hulp van derden moet inroepen.
      Terug naar de inhoud