effectief vergaderen - the spirit of

the spirit of ...
training - coaching - consultancy
Ga naar de inhoud

effectief vergaderen

training > leiding geven en coachen
U bent voorzitter van een vergadering of gaat dit in de nabije toekomst doen en wilt de vergadering effectiever laten verlopen. De verhoogde effectiviteit leidt tot een betere afstemming, betere afspraken en een beter gebruik van tijd.
Te bereiken resultaten
Aan het einde van deze training heeft u uw vaardigheid in het vergaderen vergroot.

  Dat houdt in:
  • U heeft uw vaardigheid vergroot in het stellen van open vragen, doorvragen, het gebruik van pauzes en het samenvatten.
  • U bent zich meer bewust geworden van je eigen non-verbale communicatie en weet op de non-verbale communicatie van de gesprekspartners in te spelen.
  • U heeft uw vaardigheid vergroot in het opstellen en hanteren van een effectieve agenda.
  • U heeft uw vaardigheid vergroot in het verbeteren van de kwaliteit van de vergaderingen waar u aan deelneemt.
  • U heeft uw vaardigheid vergroot in het nemen van besluiten.
  • U heeft uw vaardigheid vergroot in het hanteren van conflictsituaties tijdens een vergadering.
  • U heeft uw vaardigheid vergroot in het schakelen tussen communicatieniveaus en daarmee ook het omgaan met emoties.
  • U heeft feedback gekregen over uw eigen communicatieve vaardigheden en feedback gegeven aan medecursisten over hun communicatieve vaardigheden op de daarvoor geëigende wijze.

    Competenties
    U versterkt uw competentie in:
    • Leiderschap
    • Samenwerking bevorderen
    • Mondelinge communicatie
    • Resultaatgerichtheid
    • Vertrouwen opbouwen

     Doelgroep
     Deze training is bedoeld voor (functioneel) leidinggevenden en een ieder die zich verder wil bekwamen in het voorzitterschap.

     Opzet
     Het voortraject bestaat uit het bestuderen van de e-learningmodule, het voeren van een doelstellend gesprek met uw eigen leidinggevende en het uitzetten en verwerken van de e-test.
     De bijeenkomst staat in het teken van oefenen met liefst uw eigen casuïstiek. Optioneel is persoonlijke coaching door de trainer. De trainer observeert in dat geval een vergadering en geeft hierop feedback.

     Klik hier voor het overzicht van de opbouw van de training.
     Klik hier en zie een aantal onderdelen van de e-learningmodule.
     Klik hier voor de brochure.

     In company.
     Deze training geven wij ook in-company.
     Terug naar de inhoud