presenteren met impact - the spirit of

the spirit of ...
training - coaching - consultancy
Ga naar de inhoud

presenteren met impact

training > persoonlijke effectiviteit
U heeft eerder presentaties gegeven of presentaties bijgewoond die niet (helemaal) aan de verwachtingen voldeden. Hoe komt dat? Bij het houden van een presentatie komt meer kijken dan deskundig zijn op het eigen vakgebied. Vaak is het rendement van de presentatie veel geringer dan mogelijk zou zijn.  Deze training helpt u om bij uw komende presentaties uw toehoorders te boeien, te informeren en te enthousiasmeren. Kortom u geeft een presentatie met impact.
Competenties
U versterkt uw competentie in:
 • Mondelinge communicatie
 • Presenteren
 • Interpersoonlijke sensitiviteit
 • Resultaatgerichtheid
 • Vertrouwen opbouwen

Doelgroep
Deze training is geschikt voor iedereen die in zijn werk of daarbuiten een presentatie gaat geven of die dat al vaker doet en zich in het presenteren verder wil bekwamen.

Opzet van de training
U meldt zich aan, bestudeert eerst de e-learningmodule en maakt een korte presentatie. De eerste bijeenkomst geeft u uw presentatie aan uw mede-cursisten. U krijgt en geeft feedback. Uw presentatie krijgt u op video mee. De tweede bijeenkomst houdt u een presentatie die u in uw werk vaker geeft of gaat geven. U krijgt feedback en de trainer en deze legt uw presentatie op video vast.
Online heeft u contact met de trainer over een presentatie die in 'het echt' gegeven heeft. Dat kan ook een paar maanden later zijn.

Klik hier voor een schematisch overzicht.
Klik hier voor de brochure

Een op een
Deze training kunt u ook individueel volgen. Bij de individuele training meldt u zich aan, bestudeert u de e-learningmodule en maakt een eerste opzet van de presentatie. Online heeft u contact met de trainer en neemt de presentatie door. De trainer geeft feedback. Op basis van de feedback verbetert u uw presentatie. Gezien het belang besluit u de presentatie in het bijzijn van de trainer te oefenen. De trainer neemt de presentatie op video op en scherpt de presentatie en uw presentatie-vaardigheden aan. U houdt uw presentatie en de trainer legt de presentatie op video vast. Met de trainer evalueert u online de gehouden presentatie.
Neem contact op voor meer informatie over deze training.

In company.
Deze training geven wij ook in-company.
Te bereiken resultaten
Aan het einde van deze training heeft u uw vaardigheid en plezier vergroot in het presenteren door:
  • een duidelijke doelstelling en focus.
  • een juiste afstemming op het publiek.
  • een helder betoog op basis van een effectieve opbouw.
  • een goede inzet van audiovisuele hulpmiddelen.
  • een enthousiasmerende houding.
  • beter met de spanning rond een presentatie om te gaan.
  • het publiek bij de presentatie te betrekken             de onderwerpen in de e-learningmodule      
        Terug naar de inhoud