acquisitietraining voor onderzoekers - the spirit of

the spirit of ...
training - coaching - consultancy
Ga naar de inhoud

acquisitietraining voor onderzoekers

training > persoonlijke effectiviteit
 
Aanleiding

Wetenschappers zijn zeer goed op de hoogte van hun eigen onderzoeksgebied, maar de koppeling met het bedrijfsleven ontbreekt in veel gevallen. Zij zijn meer gericht op de inhoud dan op de mogelijkheden die de dienst of het product voor de potentiële klant kunnen bieden. Dit heeft tot gevolg dat de toepassing en opschaling van hun onderzoeksresultaten niet de omvang heeft die het zou kunnen hebben. Een voorbeeld is het genereren van de vierde geldstroommiddelen voor universiteiten. Een ander voorbeeld is het valoriseren van onderzoeksresultaten. Van wetenschappelijk personeel wordt verwacht dat zij hierin een belangrijke rol vervullen. Het blijkt voor velen een lastige opgave. Verkopen van onderzoek is niet iets wat je er zomaar bij doet. Verkopen vereist een bepaalde aanpak, houding en specifieke vaardigheden.
Doelstelling
Aan het eind van de training heeft u:
 • meer inzicht en vaardigheid in algemene gesprekstechnieken,
 • meer vaardigheid in het maken van verkoop- en actiegerichte presentaties,
 • meer inzicht in de eigen non-verbale communicatie enkunt u uw non-verbale communicatie effectiever inzetten tijdens een acquisitiegesprek,
 • uw vaardigheid in het voeren van acquisitiegesprekken vergroot,
 • uw vaardigheid in het opstellen van een pakkende offerte vergroot.
 
Competenties
U versterkt uw competentie in:
 • Mondelinge communicatie - presenteren
 • Schriftelijke communicatie
 • Klantgerichtheid
 • Netwerken
 • Representatie

Doelgroep
Deze training bedoeld voor wetenschappers zoals promovendi die de resultaten van hun onderzoek willen vermarkten of financiering zoeken voor hun onderzoek.

Opzet
De training heeft een doorlooptijd van normaal gesproken 6 maanden en bestaat uit verschillende onderdelen:
 • Voorafgaand aan de training heeft u een telefonische intakegesprek met de trainer om vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen.
 • U start de training door het (laten) invullen van de salesscan . Deze scan is gericht op het verkrijgen van een beeld over de eigen verkoopkwaliteiten.
 • U wordt gecoacht via email, telefonisch en via skype over opdrachten én praktijksituaties zoals gesprekken en presentaties gedurende een periode van 6 maanden.
 • In het account- en ontwikkelplan verwerkt u de uitkomsten van de sales-scan. Dit plan gebruikt u gedurende de trainingen om de uitkomsten van opdrachten en ervaringen vast te leggen.
 • U volgt twee trainingen over een periode van 2 à 3 maanden.
 • Tijdens de 2e trainingsdag komt een trainingsacteur.

Klik hier voor de brochure.
Terug naar de inhoud